Från ostrukturerad kunddata till hanterbart SEO-verktyg

I en allt mer digitaliserad värld faller det sig naturligt att mäta kundbeteende genom hemsidebesök, antal klick och aktivitet på sociala medier. Men vad händer med vår bild av kunden när vi bara kvantifierar och generaliserar? Vi som arbetar med marknadsföring och i synnerhet digital marknadsföring, vill veta hur kunden uttrycker sig och varför det digitala beteendet ser ut som det gör. Då krävs språkanalys som komplement till den kvantitativa analysen.

Förr var det otroligt tidskrävande att analysera fritext på sociala medier, enkätsvar och mailkonversationer. De digitala analysverktyg som fanns kunde inte förstå mänskligt språk som ironi, slang och emojis. Men med machine learning har nya dörrar öppnats. Med viss handpåläggning från den mänskliga faktorn kan det nya verktyget analysera tusentals fritextsvar, chattar, kommentarer och tweets på en gång. Det möjliggör en djupare kunskap om kunden som omfattar såväl drivkrafter som känslor och beteendekorrelationer. Kundens eget språk och egna ord får beskriva den digitala kundresa som denne genomgår. Vi får genom den nya kunskapen tillgång till fantastiska verktyg som både kreativt och konkret kan användas i SEO-optimering och digital kommunikation.

Forskning visar att det mest effektiva sättet att öka kundlojalitet på är att arbeta med kundens känslor. Det är genom språket vi uttrycker våra känslor tydligast och skriven text avslöjar saker om oss som vi kanske tänkt dölja eller inte visste om själva. Därför är analys av fritext en nyckel till kundens nya sätt att agera och kompletterar de kvantitativa analyserna.

På DANJI arbetar vi bland annat med att hantera kundupplevelsen med hjälp av digital textanalys. Se ”våra tjänster” eller kontakta oss om du vill veta mer.

_______

Elin Öster

Head of Marketing

DANJI

Mail; elin.oster@danji.se

Tel. 0707 34 88 62