Frukostseminarium på Scandic Triangeln i Malmö den 16/2

"Framtidens kunder och hur du hanterar deras upplevelser"

Vi på Danji vill rikta ett sort tack till alla 120 personer som kom och lyssnade på oss i Malmö den 16 februari. Att möta framtidens kund ställer nya krav på hur vi hanterar kundupplevelsen och på vilket sätt vi tar reda på vad våra kunder verkligen tycker. Under frukostseminariet den 16 februari på Scandic Triangeln i Malmö berättade Ingela Mauritzon om hur vi genom den senast forskningen och egen erfarenhet har identifierat det nya kundbeteendet.

Framtidens kunder och hur du hanterar deras upplevelser - Danji

Ingela Mauritzon poängterade bland annat hur kunden på ett helt nytt sätt vill spegla sin identitet genom sitt sätt att konsumera. Kunden kräver större transparens och har tillgång till långt mer information om våra organisationer än vad som tidigare varit möjligt. Företag och organisationer som tenderar att inte kommunicera tydliga värderingar har ett tuffare jobb att övertyga kunden om sin plats i dennes liv.

Om du är intresserad av att veta mer om vad Ingela Mauritzon pratade om den 16 februari på Scandic Hotel i Malmö, tveka inte att kontakta oss på Danji.

Mail: ingela.mauritzon@danji.se

Hem: https://www.danji.se/