DANJI TALAR PÅ BOKMÄSSAN I SEPTEMBER – FÖR ETT MER EMPATISKT NÄRINGSLIV

Vi kan äntligen berätta att Danji kommer att stå som talare på Bokmässan i Göteborg den 28 september. I samarbete med Marknadscheferna och Meg (Mediedagarna i Göteborg) håller Ingela Mauritzon och Marie Palomäki ett samtal på en av scenerna under rubriken och beskrivningen;

ATT BRYTA DET HUMANISTISKA UTANFÖRSKAPET – ETT SAMTAL MELLAN TVÅ SYSTRAR

”Vad händer med näringslivet och kulturutövandet när man sammanfogar de två? Två systrar som sammanfogade sina kunskapsområden berättar om en ny typ av företagande där humanistiskt kunnande omsätts och blir levandegjort för att skapa ett mer empatiskt och mänskligt näringsliv.”

Marie Plaomäki, Litteraturvetare & Analytiker, Danji; Ingela Mauritzon, Managing Partner, Danji

Men, hur kommer det sig att Danji, som sysslar med kundupplevelse, talar på Bokmässan om det ”humanistiska utanförskapet”…? Danji är grundat av en grupp människor med många olika kompetenser; förändringsledning, patientupplevelse, beteendevetenskap, litteraturvetenskap, mentorskap, nyckeltal etc. Därför vet vi att man måste lyfta in det humanistiska perspektivet i näringslivet för att förstå dess viktigaste funktioner – människan!

Effekten av att addera ett humanistisk perspektiv och en humanistisk forskningsmetod i näringslivets organisationer är slående. De företag som är mogna nog att ta sig an en djupare förståelse kring sina medarbetare och kunderna, kommer att säkerställa sin överlevnad till mycket större utsträckning. Men hur man vi vara så säkra på att det är så?

Under lång tid har kvantitativa metoder för att samla in information om kund och medarbetare stannat kvar inom näringslivet. Detta är ett arv från människoperspektivet ”behaviorism” som dominerade under början av 1900-talet under ungefär samma tid som de stora industrierna verkligen började sätta fart. Att mäta kundbeteende enligt det behavioristiska perspektivet innebar att beteende mättes i handling och inte i känslor. Under 2000-talet började de mest framgångsrika inom näringslivet förstå att känslor är det starkaste bandet till lojalitet. Man började fråga kunder om ”du skulle rekommendera denna produkt till någon annan?” för att säkerställa våra kunders trofasthet.

Men år 2018, i en tid där fokus har varit på att mäta allt som går att mäta, har vi ändå inte lyckats att helt och hållet förstå våra kunder på djupet, varför? Vi måste fortfarande lägga till det mänskliga perspektivet och framför allt – lyssna på våra kunder! Språket avslöjar mer om oss själva än vad vi egentligen vill. Det är också den snabbaste mänskliga funktionen till förståelse. Medarbetare som ofta lyssnar direkt på kundens egna ord, har betydligt lättare för att prioritera, kommunicera och motivera sitt arbete. Allt detta för att något magiskt skapas människor emellan – empati.

Det ska bli fantastiskt roligt att tala på Bokmässan och ni kommer att få lyssna till Marie Palomäki, litteraturvetare och analytiker på Danji, tillsammans med Ingela Mauritzon, Managing Partner, Danji. Vi ser mycket fram emot att få träffa dig på Bokmässan år 2018.

Kontakta oss på DANJI