Reflektioner efter Dagens Industris retailkonferens 2018

FRAMTIDENS KUND – VEM ÄR DET?

Jesper Henrikson, Rolf Hedman, Elin Öster, Jonas Bågeman, Ingela Mauritzon, Fredrik Wall

Kundupplevelsen blir viktigare. Kunden är oberäknelig och kräver mer än förut. Digitalisering kommer att ersätta fysisk butik, kanske? Den moderna retail-värden kräver en ny logik. Det är några av guldkornen vi fick med oss från Dagens Industris retailkonferens i Stockholm där vi deltog förra veckan. Konferensen lämnade många intryck, här delar vi med oss av några av de starkaste!

Vi blev oerhört inspirerade av David Lloyd (Managing Director, UK & Nordics, Alibaba Group) och hans beskrivning av det som händer på den kinesiska marknaden där kundupplevelsen utvecklas och augmenteras med hjälp av digital innovation. Han gav en blick in i framtiden och inspirerade kring möjligheterna som det digitala ger oss i kundmötet. Alibaba utgår från kundupplevelsen och kundens beteendemönster, värderingar och normer för att sedan skapa en infrastruktur för att möta kunden där de är. Som kundupplevelsekonsulter blev vi extra glada när David beskrev behovet av att skapa en Kina-kund-strategi istället för en Kina-strategi, att lyssna på kundbehoven och skapa förutsättningar för att möta den kinesiska kunden var de än befinner sig i världen. På Danji har vi en av Europas främsta sinologer och vi tar med oss många tankar från Alibaba när vi gör våra kund- och riskanalyser för kinalansering med våra kunder.

Malin Sundström, forskare på Högskolan i Borås är ytterligare en talare som inspirerade på ämnet kundupplevelse och gav många tankeställare kring den nya logik som krävs för att på ett bättre sätt möta de behov som finns i en modern retail-värld. Malin menar att gamla modeller inte längre går att använda sig av och att vi som företagare måste komma närmre våra kunder. Kundupplevelsen blir central och kunden blir en viktig pusselbit i företagets utveckling. Hon skrev mer om behovet av förnyelse här.

Från Indiska fick vi höra Karin Lindahl berättade om sin inspirerande resa med Indiska och hur de tillsammans hanterar den resa de har framför sig. Karin poängterade också behovet av närheten till kund, att skapa förståelse för behoven som finns och att verkligen lyssna. Hon lyfte också behovet av att inte ge vika för stormen och att anta en positiv och framåtblickande attityd när det blåser som mest. Läs mer om Karin och hennes vision här.

Från oss på Danji fokuserade Ingela Mauritzon såklart också på kundupplevelsen. Framförallt på hur kundens känsloliv kan ge oss en

djupare förståelse för kundens upplevelse. Man kan inte separera kundens erfarenheter, värderingar, normer och känslor från beteende och upplevelse i ett kundmöte. Här läser ni mer om hur vi gör när vi tar fram Customer Storyboards och Corporate Culture Scripts.

Göran Westerberg, VD för Rusta inspirerade också med sin fortsatta satsning på den fysiska butiken. Han belyste vikten av att vara lyhörd till kundupplevelsen och menade på att all god strategi börjar i kundkännedom.

Vi hoppas att ni som var där fick lika mycket inspiration med oss som vi och vi är så glada att fler ser kundupplevelse som en väg framåt. För att kontakta Ingela om hennes presentation eller för att veta mer om hur vi ser på framtiden för retail, kontakta oss!

Danji AB

https://www.danji.se/