Social Listening: Ge dina kunder vad de behöver

Undrar du om Social Listening kan vara ett stöd för dig och ditt team?

I mina projekt med Danji använder jag Social Listening som ett extremt effektivt stöd i att få reda på vad kunder behöver för att må bra och vara lojala.


Idag är det ett verktyg som många företag använder världen över, särskilt i tider då kundrelationen kan vara skakig.

För mig är Social Listening är ett självklart sätt att kick-starta ett riktigt vasst arbete med kundupplevelse och att skapa kontinuitet och mätbarhet.


Jag brukar inkludera Social Listening i början av ett projekt inom kundupplevelse för att hålla ett skarpt öra mot marken och vara på ställen där jag inte kan vara fysiskt med mitt team och intervjua.


Tillsammans med några av Sveriges största varumärken som Volkswagen group har vi lyssnat på kundgrupper världen över, och har snabbt ökat konvertering och minskat churn.


Genom Social Listening lyssnar vi på omvärlden, tillsammans.


Vi får direkt reda på vad kunder pratar om, vad som får dem att bli engagerade och vad som får dem att agera.

Det är ett perfekt verktyg när det krävs snabba beslut och ett enat agerande.

Kom igång med Social Listening i fem enkla steg:

  1. Social Listening startar med att vi segmenterar marknaden utifrån olika vinklar: demografi, geografi, sociologi eller köpbeteende. När vi gjort detta vet vi vilka vi ska lyssna på och i vilka kanaler de är mest aktiva.

  2. Steg två i Social Listening är att samla in vad grupperna vi tog fram i steg ett säger på nätet, vare sig det är på sociala medier, i forum eller i era egna kundkanaler.

  3. Den största fördelen kommer i steg tre där ett AI-verktyg går igenom materialet och sorterar det så att vi med enkelhet kan se teman och vad som skapar känslopåslag.

  4. Vi sammanställer det för era medarbetare och ger rekommendationer på hur ni ska agera, online och offline. Vi bygger hela vår metod på beteendevetenskap.

  5. Tillslut går vi tillbaka och lyssnar på vilken effekt era åtgärder har haft.


Hur snabbt ser jag resultaten av Social Listening?

Många av mina kunder på Danji använder Social Listening veckovis, för att få en övergripande bild av vad som händer i kundens värld och följa dem över tid.


Jag tycker det är ett bra sätt att inte bli överväldigad av information och att få ett arbetssätt som fungerar men eftersom analysen görs med hjälp av en AI-motor är resultaten i princip omedelbara.


När vi har arbetat med Social Listening i praktiken har vi sett att insikterna du får gör att du kan agera på dagen. Det gör att resultaten av ditt arbete blir långt mycket snabbare och mer exakta än om du hade gissat dig fram till vad kunden tänker.


Jag är intresserad, hur går jag vidare?

Om du känner att du vill använda Social Listening för att kunna agera på en marknad som ändras på dagen kan vi hjälpa dig igång. Vi kan komma igång med din rapportering snabbt! Du kan läsa mer om vår process här.


Hör av dig till oss på Danji så bokar vi in en tid för att segmentera din kundgrupp och så kommer vi igång.
Michael Palomäki Chief Digital Analyst michael.palomaki@danji.se +46 790 73 37 22